Amendement Samen ontmoeten, samen beleven

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 10-11-2022
4 Behandeling programmabegroting 2023 in 1e termijn
TitelSamen ontmoeten, samen beleven
Statusaangenomen
PortefeuillehouderB. Vostermans

Toelichting

Unaniem aangenomen

Bijlage(s)