Amendementen

Lijst van amendementen
AgendapuntTitelStatus
Besluitvormende raadsvergadering 6-7-2020
12 Verordening Rekenkamercommissie gemeente Beesel 2020
Gelijke beloning fractievertegenwoordigers en raadsleden als lid van de Rekenkamercommissieaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 6-7-2020
18 Tender locatie Parklaan
Einde geheimhouding tender locatie Parklaanaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 2-6-2020
9 Verkeersproef Reuver
Herziening verkeersproefaangenomen
Raadsvergadering 27-1-2020
8 Toetsings-Kader Opwekking Duurzame Energie Beesel (Kode Beesel)
Geen windmolens in Meerlebroekverworpen
Raadsvergadering 27-1-2020
8 Toetsings-Kader Opwekking Duurzame Energie Beesel (Kode Beesel)
Uitbreiding zonneparkinitiatievenaangenomen
Raadsvergadering 16-12-2019
6 Beleidsvisie Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel
Visiedocument toekomstbestendige centraaangenomen
Raadsvergadering 16-12-2019
7 Schetsontwerp kern Reuver
Schetsontwerp kern Reuveraangenomen
Raadsvergadering 7-11-2019
7 Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020
OZB gebruikersbelastingingetrokken
Raadsvergadering 7-11-2019
7 Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020
Budget sterk team Beeselverworpen
Raadsvergadering 8-11-2018
7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijn
Samenwerking gemeente Brüggenaangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018
7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijn
LOPaangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018
7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijn
Ondernemer vacaturesingetrokken
Raadsvergadering 29-1-2018
7 Vaststellen nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022
Versnelling regenwaterafkoppeling accommodatiesingetrokken
Raadsvergadering 6-11-2017
7 Vaststellen programmabegroting 2018
Afkoppelen hemelwateraangenomen
Raadsvergadering 6-11-2017
7 Vaststellen programmabegroting 2018
Taalhuisverworpen
Raadsvergadering 6-11-2017
7 Vaststellen programmabegroting 2018
Olympia's Touraangehouden
Raadsvergadering 29-5-2017
4 Haalbaarheid onderwijs in greswarenfabriek
Investering gedragen voor de toekomstaangenomen
Raadsvergadering 29-5-2017
4 Haalbaarheid onderwijs in greswarenfabriek
Contextrijk onderwijs in de lokale gemeenschapaangenomen
Raadsvergadering 22-5-2017
13 Parkeeronderzoek centrum Reuver | Uitbreiding parkeerplaats Rustoord
Parkeerplaats centrum Reuveraangenomen
Raadsvergadering 27-3-2017
0 Vergaderdocumenten.
Afvalinzameling 3ingetrokken
Raadsvergadering 27-3-2017
10 Keuzedocument alternatieve inzamelsystemen vermindering restafval.
Afvalinzameling 4ingetrokken
Raadsvergadering 27-3-2017
10 Keuzedocument alternatieve inzamelsystemen vermindering restafval.
Afvalinzamelingaangenomen
Raadsvergadering 27-3-2017
10 Keuzedocument alternatieve inzamelsystemen vermindering restafval.
Afvalinzameling 0ingetrokken
Raadsvergadering 27-3-2017
10 Keuzedocument alternatieve inzamelsystemen vermindering restafval.
Afvalinzameling 2ingetrokken
Raadsvergadering 27-3-2017
10 Keuzedocument alternatieve inzamelsystemen vermindering restafval.
Afvalinzameling 1ingetrokken
Raadsvergadering 27-3-2017
11 Meerjarig beleidskader bibltioheek 2017-2020; Kaders en uitgangspunten
Beleidskader bibliotheekverworpen
Raadsvergadering 12-12-2016
11 Verzamelvoorstel actualisatie verordeningen gemeenteraad
Insprekeraangenomen
Raadsvergadering 12-12-2016
11 Verzamelvoorstel actualisatie verordeningen gemeenteraad
Fractievertegenwoordigersaangenomen
Raadsvergadering 31-10-2016
7 Vaststellen programmabegroting 2017
Toeristenbelastingverworpen
Raadsvergadering 31-10-2016
7 Vaststellen programmabegroting 2017
Uitkijktorenverworpen
Raadsvergadering 20-6-2016
8 Herstel gebreken vaststellingsbesluit Bestemmingsplan bebouwde gebieden.
Herstel gebreken bestemmingsplan bebouwde gebiedenaangenomen
Raadsvergadering 9-5-2016
7 Vaststelling woonvisie gemeente Beesel 2016-2022
Initiatieven voor woningbouwaangenomen
Raadsvergadering 9-5-2016
8 Visie begraafplaatsen
Vrije keuze begravenverworpen
Raadsvergadering 14-3-2016
7 Eenmalige financiële bijdrage aan Stichting Museum Beesel
Aanvullende voorwaarde eenmalige financiële bijdrage aan Stichting Museum Beeselaangenomen
Raadsvergadering 2-11-2015
7 Vaststellen programmabegroting 2016
Evenementenmanageraangenomen
Raadsvergadering 2-11-2015
7 Vaststellen programmabegroting 2016
Olympia's Touraangenomen
Raadsvergadering 2-11-2015
7 Vaststellen programmabegroting 2016
Borstelen trottoirs en opruimen zwerfafvalingetrokken
Raadsvergadering 5-10-2015
11 Plan van aanpak plangebied Kleine Solberg
Plan van aanpak plangebied Kleine Solbergaangehouden
Raadsvergadering 5-10-2015
6 Kadernota paragraaf A Weerstandsvermogen en risicobeheersing, aanpassingen
Kadernota weerstandsvermogenverworpen
Raadsvergadering 13-7-2015
11 Initiatiefvoorstel 'borstelen stoepen & opruimen zwerfafval' ingediend door VLP
Borstelen en zwerfafvalingetrokken
Raadsvergadering 22-6-2015
7 Programmarrekening 2014
Programmarekening 2014verworpen
Raadsvergadering 18-5-2015
7 Haalbaarheid onderwijs in greswarenfabriek
Participatie in onderzoek haalbaarheid huisvesting voortgezet onderwijsverworpen
Raadsvergadering 18-5-2015
8 Uitwerking initiatief burgerbos
Opstartkosten burgerbosaangenomen
Raadsvergadering 3-11-2014
10 Vaststellen programmabegroting 2015
Leefbaarheid kerkdorp Beeselaangenomen
Raadsvergadering 3-11-2014
10 Vaststellen programmabegroting 2015
Lokale heffingenverworpen
Raadsvergadering 3-11-2014
10 Vaststellen programmabegroting 2015
Onderhoud kapitaalgoedereningetrokken
Raadsvergadering 23-6-2014
6 Programmarekening 2013
Programmarekening 2013verworpen
Raadsvergadering 17-2-2014
6 evaluatie Heerstraat | Kesselseweg
Evaluatie Heerstraat - Kesselsewegverworpen