Overzicht van geplande vergaderingen
DatumVergadering
11 december 2023Raadscommissievergadering
Tijdens deze commissievergadering vindt de beeldvormende en oordeelsvormende behandeling plaats van de volgende voorstellen: bestemmingsplan Detailhandel en terrassen; implementatie omgevingswet; Groene Loper fase 2; afvalstoffenverordening gemeente Beesel 2024; Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid 2023-2026; Tweede Bestuursrapportage 2023; Belastingverordeningen 2024; en de verordening fractieondersteuning 2024.
U kunt de vergadering bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is ook live te volgen.
18 december 2023Besluitvormende raadsvergadering
22 januari 2024Raadscommissievergadering
29 januari 2024Besluitvormende raadsvergadering
26 februari 2024Raadscommissievergadering
4 maart 2024Besluitvormende raadsvergadering
8 april 2024Raadscommissievergadering
15 april 2024Besluitvormende raadsvergadering
27 mei 2024Raadscommissievergadering
3 juni 2024Besluitvormende raadsvergadering
27 juni 2024Raadscommissievergadering
Let op: deze vergadering vindt plaats op een donderdag!
3 juli 2024Besluitvormende raadsvergadering
Let op: deze vergadering vindt plaats op een woensdag!
16 september 2024Raadscommissievergadering
23 september 2024Besluitvormende raadsvergadering
28 oktober 2024Raadscommissievergadering
Extra commissievergadering i.v.m. begrotingsbehandeling
7 november 2024Besluitvormende raadsvergadering
Algemene beschouwingen
9 december 2024Raadscommissievergadering
16 december 2024Besluitvormende raadsvergadering