Archief vergaderingen 2023

Overzicht vergaderingen 2023
DatumVergadering
21 november 2023B&W publicatie
Vergadering heeft extern plaatsgevonden in het kader van de Regiodag Limburg-Noord.
14 november 2023B&W publicatie
9 november 2023Besluitvormende raadsvergadering
In deze raadsvergadering wordt de gemeentebegroting 2024 behandeld (de zogenaamde Algemene Beschouwingen). De gemeenteraad besluit over de hoeveelheid geld die in 2024 wordt besteed aan de gemeentelijke beleidsterreinen.
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is op deze pagina ook via een stream live te volgen.
7 november 2023B&W publicatie
Burgemeester B. Vostermans aanwezig vanaf 10.00 uur.
Vergadering geschorst tussen 10.45 - 12.00 uur in verband met begrafenis.
31 oktober 2023B&W publicatie
24 oktober 2023B&W publicatie
10 oktober 2023B&W publicatie
3 oktober 2023B&W publicatie
2 oktober 2023Besluitvormende raadsvergadering
Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering nemen raadsleden besluiten over de volgende voorstellen: Zienswijze centrumregeling RES NML; zienswijze gewijzigde gemeenschappelijke regelingen en Herijking subsidiebeleid: opdracht en proces.
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is via een stream live te volgen: [https://beesel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c590a985-51a5-48e0-9125-aeca2c065b74](https://beesel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c590a985-51a5-48e0-9125-aeca2c065b74)
26 september 2023B&W publicatie
25 september 2023Raadscommissievergadering
Tijdens deze commissievergadering vindt de beeldvormende en oordeelsvormende behandeling plaats van de volgende voorstellen: zienswijze gewijzigde gemeenschappelijke regelingen, Zienswijze centrumregeling RES NML en Herijking subsidiebeleid: opdracht en proces.
U kunt de vergadering bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is ook live te volgen via: https://beesel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a8c381bf-1b8c-4d69-af1e-8e26372443b6
19 september 2023B&W publicatie
12 september 2023B&W publicatie
5 september 2023B&W publicatie
29 augustus 2023B&W publicatie
22 augustus 2023B&W publicatie
18 juli 2023B&W publicatie
11 juli 2023Besluitvormende raadsvergadering
Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 10 juli 2023
De vergadering vindt plaats verdeeld over 2 avonden (vervolg op dinsdag 11 juli 2023, vanaf 19:30 uur, Burgerzaal).
De stukken behorende tot de vergadering kunt u vinden bij de besluitvormende raadsvergadering van 10 juli 2023.
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is via een stream live te volgen: https://beesel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/bf288ee2-dd9d-4de3-9fdc-e0e83b0bbe1a
11 juli 2023B&W publicatie
10 juli 2023Besluitvormende raadsvergadering
Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering nemen raadsleden besluiten over de volgende voorstellen: Statutenwijziging GOTPOO (gewijzigd voorstel; Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Beesel 2023; Harmonisatie BsGW; Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen (deel 2); Financiële beleidsstukken; Benoeming lid rekenkamer en beëdiging leden rekenkamer; Beleidsnota cultuur 2023-2026; Jaarrekening 2022; Eerste bestuursrapportage 2023; Woonzorgvisie; en Noodlokaal de Triolier
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is via een stream live te volgen: https://beesel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/3fca8257-9bd0-46a1-9865-3aa47e45437a
De vergadering vindt plaats verdeeld over 2 avonden (vervolg op dinsdag 11 juli 2023, vanaf 19:30 uur, Burgerzaal).
4 juli 2023B&W publicatie
3 juli 2023Raadscommissievergadering
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: Beleidsnota cultuur 2023-2026; woonzorgvisie; noodlokaal de Triolier; statutenwijziging GOTPOO (gewijzigd voorstel); re-integratieverordening participatiewet gemeente Beesel 2023; jaarrekening 2022; eerste bestuursrapportage 2023; harmonisatie BsGW; Zienswijze begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen (deel 2); en financiële beleidsstukken.
U kunt de vergadering bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is ook live te volgen via: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20230703_1
27 juni 2023B&W publicatie
20 juni 2023B&W publicatie
6 juni 2023B&W publicatie
5 juni 2023Besluitvormende raadsvergadering
Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering nemen raadsleden besluiten over de volgende voorstellen:
Beeldkwaliteitsplannen Roversheide en Heijackerstraat; Statutenwijziging GOTPOO; Benoemingsbesluit functionaris gegevensbescherming raad en mandaat AVG-besluiten; Rekenkameronderzoek fietsbeleid; Inrichting rekenkamer gemeente Beesel 2023 inclusief de verordening rekenkamer gemeente Beesel 2023 en de benoeming leden rekenkamer 2023-2029; Zienswijze begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen (BsGW, VRLN, WAA en Grenspark Maas-Swalm-Nette); Kadernota begroting 2024; en Bestuurlijke gedragscodes raad, fractievertegenwoordigers, burgemeester en wethouders 2023.

De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is via een stream live te volgen: [https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20230605_1](https://channel.royalcast.com/beesel/#!/beesel/20230605_1)
30 mei 2023B&W publicatie
23 mei 2023B&W publicatie
22 mei 2023Raadscommissievergadering
De openbare bespreking van de kadernota begroting 2024 met de voltallige raad, onder voorzitterschap van burgemeester Vostermans, vindt plaats aansluitend aan de commissievergadering (naar schatting vanaf ongeveer 20:30 uur) in de Burgerzaal van het gemeentehuis.
U kunt de vergadering bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is ook live te volgen via: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20230522_2
22 mei 2023Raadscommissievergadering
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: Zienswijze begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen (BsGW, VRLN, WAA en Grenspark Maas-Swalm-Nette); Beeldkwaliteitsplannen Roversheide en Heijackerstraat; Statutenwijziging GOTPOO; Bestuurlijke gedragscodes raad, fractievertegenwoordigers, burgemeester en wethouders 2023; Inrichting rekenkamer gemeente Beesel 2023 inclusief de verordening rekenkamer gemeente Beesel 2023 en de benoeming leden rekenkamer 2023-2029; Benoemingsbesluit functionaris gegevensbescherming raad en mandaat AVG-besluiten.


U kunt de vergadering bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is ook live te volgen via: [https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20230522\_1](https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20230522%5C_1)
De openbare bespreking van de kadernota begroting 2024 met de voltallige raad, onder voorzitterschap van burgemeester Vostermans, vindt plaats aansluitend aan de commissievergadering (naar schatting vanaf ongeveer 20:30 uur) in de Burgerzaal van het gemeentehuis.
16 mei 2023B&W publicatie
9 mei 2023B&W publicatie
18 april 2023B&W publicatie
17 april 2023Besluitvormende raadsvergadering
Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering nemen raadsleden besluiten over de volgende voorstellen: Voorbereidingskrediet bouw school Beesel; Gezondheid/Wmo beleidsplan; Lokaal jeugdbeleid; Herziening APV; Regionaal Beleidsplan Politie 2024 – 2027; Subsidieaanvraag 2022 suppletieregeling explosieven opsporing en ruiming; Delegatieverordening gemeente Beesel 2023; en het Reglement van Orde 2023 en Verordening op de raadscommissies 2023.
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is via een stream live te volgen: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20230417_1
11 april 2023B&W publicatie
4 april 2023B&W publicatie
28 maart 2023B&W publicatie
27 maart 2023Raadscommissievergadering
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: Voorbereidingskrediet bouw school Beesel; Gezondheid/Wmo beleidsplan; Lokaal jeugdbeleid; Herziening APV; Regionaal Beleidsplan Politie 2024 – 2027; Subsidieaanvraag 2022 suppletieregeling explosieven opsporing en ruiming; Delegatieverordening gemeente Beesel 2023; en het Reglement van Orde 2023 en Verordening op de raadscommissies 2023
U kunt de vergadering bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is ook live te volgen via: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20230327_1
21 maart 2023B&W publicatie
14 maart 2023B&W publicatie
7 maart 2023B&W publicatie
6 maart 2023Besluitvormende raadsvergadering
Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering nemen raadsleden besluiten over de volgende voorstellen: het sportbeleid, de aanpak vrachtverkeer en de kwaliteitsverordening VTH
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is via een stream live te volgen: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20230306_1
28 februari 2023B&W publicatie
14 februari 2023B&W publicatie
13 februari 2023Raadscommissievergadering
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: het sportbeleid; aanpak vrachtverkeer; en de kwaliteitsverordening VTH.
U kunt de vergadering bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is ook live te volgen via: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20230213_1
7 februari 2023B&W publicatie
31 januari 2023B&W publicatie
24 januari 2023B&W publicatie
17 januari 2023B&W publicatie
10 januari 2023B&W publicatie