L.M. (Luc) Drost

Pasfoto van L.M. (Luc) Drost

L.M. (Luc) Drost

Taken

Portefeuille:

Beleven

  • Recreatie & Toerisme (waaronder o.a. Drakenrijk en uitbreiding Lommerbergen)

Fijn wonen

  • Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Volkshuisvesting
  • Omgevingswet
  • Integrale aanpak wijken (waaronder Oppe Brik, Hazenkamp)
  • VTH (vergunningverlening, toezicht, handhaving; inclusief integrale handhaving)

Bedrijvig

  • Economische zaken en bedrijven (waaronder markten en kermissen, tegengaan leegstand)
  • Grondexploitatie
  • Grond & pachtzaken

Nevenfuncties