W.G.H.M. (Wil) Rutten

Pasfoto van W.G.H.M. (Wil) Rutten

W.G.H.M. (Wil) Rutten

Taken

Portefeuille

Gemeente in gemeenschap

 • Krachtige gemeenschap met een meedenkende, verbindende en faciliterende gemeente (inclusief coördinatie Kernoverleggen, mogelijk trekkerschap thema Excellent Leven regio Venlo)
 • Bestuurskracht
 • Strategie
 • Strategische samenwerking overheden (overkoepelend; inhoudelijk bij beleidsvelden)
 • Dienstverlening
 • Bestuurs- en organisatie-ondersteuning (personeel & organisatie, financiën, facilitaire zaken, informatie en communicatie technologie (ICT), Informatie & automatisering, documentaire informatie voorziening, algemeen juridische zaken, communicatie/voorlichting)
 • Belastingen
 • Organisatieontwikkeling (waaronder digitalisering, deregulering, communicerende overheid)

Veiligheid

 • Openbare orde & veiligheid
 • Brandweer en rampenbestrijding
 • Lijkbezorging

Nevenfuncties

Nevenfuncties (On)bezoldigd (Indicatieve) Tijdsbesteding
Nevenfuncties ambtshalve    
Geen     
     
Nevenfuncties niet ambshalve    
Mede Organisator van Brightlands Excellence programma en Fast Forward Limburg € 9.000 bruto per jaar 12 bijeenkomsten per jaar
Vice voorzitter van de Nederlandse Dansdagen Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Comité van aanbeveling van Mariamma Onbezoldigd 1 bijeenkomst per jaar
Voorzitter van de Grensverleggers Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per jaar
Voorzitter van kenniscentrum Zuyd Onbezoldigd 1 bijeenkomst per jaar