E.H.J. (Ellen) Janssen

Pasfoto van E.H.J. (Ellen) Janssen

E.H.J. (Ellen) Janssen

Nevenfuncties

Naam/nevenfuncties (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Nevenfuncties ambtshalve    
Geen    
     
Overige functies/niet ambtshalve    
Voorzitter Stichting Sociaal Centrurn Eijsden onbezoldigd ca. 250 uur per jaar
Bestuurslid Koninklijke Neder!andse Heidemij onbezoldigd ca. 100 uur per jaar