E.H.J. (Ellen) Janssen

Pasfoto van E.H.J. (Ellen) Janssen

E.H.J. (Ellen) Janssen

Nevenfuncties

Nevenfuncties ambtshalve (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Lid TOP-team Ketenregie integratie vluchtelingen Limburg Onbezoldigd ca. 50 uur per jaar
Overige functies/niet ambtshalve (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Voorzitter Stichting Sociaal Centrurn Onbezoldigd ca. 250 uur per jaar
Bestuurslid Koninklijke Nederlandse Heidemij Onbezoldigd ca. 100 uur per jaar
Voorzitter Door Limburg Onbezoldigd ca.   50 uur per jaar