E.H.J. (Ellen) Janssen

Pasfoto van E.H.J. (Ellen) Janssen

E.H.J. (Ellen) Janssen

Nevenfuncties

Naam/nevenfuncties (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Nevenfuncties ambtshalve    
Lid TOP-team Ketenregie integratie vluchtelingen Limburg Onbezoldigd ca. 50 uur per jaar
     
Overige functies/niet ambtshalve    
Voorzitter Stichting Sociaal Centrurn Onbezoldigd ca. 250 uur per jaar
Bestuurslid Koninklijke Nederlandse Heidemij Onbezoldigd ca. 100 uur per jaar
Voorzitter Door Limburg Onbezoldigd ca.   50 uur per jaar