B.M.J. (Bram) Jacobs

Pasfoto van B.M.J. (Bram) Jacobs

B.M.J. (Bram) Jacobs

Taken

Portefeuille

Beleven

  • Bewegen (Sport, speelvoorzieningen)

Bedrijvig

  • Participatiewet (waaronder bijstand, leer-werk bedrijf, arbeidsmarkt, werkgevers service punt)

Samenkracht

  • Inclusieve samenleving (iedereen doet mee; participatie en integratie alle inwoners, inclusief toegankelijkheid)
  • WMO
  • Jeugdzorg
  • Gezondheid
  • Onderwijs
  • Sociale inzetbaarheid (armoedebestrijding, gezondheid, zelfredzaamheid, tegengaan eenzaamheid)

Nevenfuncties

Nevenfuncties ambtshalve (peildatum 1-4-2020) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Lid regionaal Portefeuillehouders overleg Sociaal Domein Limburg-Noord Onbezoldigd 1 bijeenkomst per maand
Lid Bestuurscommissie GGD Onbezoldigd 1 bijeenkomst per 6 weken
Lid stuurgroep Sportregio Noord-Limburg Onbezoldigd 3 bijeenkomsten per jaar
Voorzitter sportregio Noord Limburg Onbezoldigd 10 bijeenkomsten per jaar
Lid provinciaal platform Iedereen Kan Sporten Onbezoldigd 5 bijeenkomsten per jaar
Lid Algemeen Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord Onbezoldigd 10/12 bijeenkomsten  per jaar
Lid Dagelijks Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord Onbezoldigd 3/4 bijeenkomsten per jaar
Lid Raad van Commissarissen WAA Groep NV en lid van Bestuur Gemeenschappelijke regeling WAA Onbezoldigd 10/12 bijeenkomsten per jaar
Lid projectgroep RiskFactory Veiligheidsregio Limburg Noord Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Secretaris ProVita Onbezoldigd 8 bijeenkomsten per jaar
Lid AB Omnibuzz Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid provinciale stuurgroep JOGG Limburg Onbezoldigd 3 bijeenkomsten per jaar
Lid commissie sociale aangelegenheden Euregio Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per jaar
Lid commissie arbeidsmarkt en onderwijs Euregio Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per jaar
Plv. lid AB bestuur Veiligheidsregio Onbezoldigd  
Plv. lid bestuur BsGW Onbezoldigd  
Plv. Lid Euregioraad Onbezoldigd  
Plv. Lid commissie openbare orde, veiligheid en gezondheid Euregio Onbezoldigd  
Overige functies/niet ambtshalve (peildatum 1-4-2020) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
NeVoBo regioscheidsrechter Onbezoldigd Ca. 10 uur per jaar
Lid Revoc/VCB toernooicommissie Onbezoldigd Ca. 60 uur per jaar
Lid PK VV de Windjbuujels Onbezoldigd Ca. 30 uur per jaar
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Onbezoldigd