B.M.J. (Bram) Jacobs

Pasfoto van B.M.J. (Bram) Jacobs

B.M.J. (Bram) Jacobs

Taken

Portefeuille

Beleven

  • Bewegen (Sport, speelvoorzieningen)

Bedrijvig

  • Participatiewet (waaronder bijstand, leer-werk bedrijf, arbeidsmarkt, werkgevers service punt)

Samenkracht

  • Inclusieve samenleving (iedereen doet mee; participatie en integratie alle inwoners, inclusief toegankelijkheid)
  • WMO
  • Jeugdzorg
  • Gezondheid
  • Onderwijs
  • Sociale inzetbaarheid (armoedebestrijding, gezondheid, zelfredzaamheid, tegengaan eenzaamheid)

Nevenfuncties

Naam / nevenfuncties peildatum 1 november 2018

(On)bezoldigd

(Indicatieve) Tijdsbesteding

Nevenfuncties ambtshalve

Lid regionaal Portefeuillehouders overleg Sociaal Domein Limburg-Noord

Onbezoldigd

1 bijeenkomst per maand

Lid Bestuurscommissie GGD

Onbezoldigd

1 bijeenkomst per 6 weken

Lid stuurgroep Sportregio Noord-Limburg

Onbezoldigd

3 bijeenkomsten per jaar

Voorzitter sportregio Noord Limburg

Onbezoldigd 10 bijeenkomsten per jaar

Lid provinciaal platform Iedereen Kan Sporten

Onbezoldigd 5 bijeenkomsten per jaar

Lid Algemeen Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord

Onbezoldigd

10/12 bijeenkomstenĀ  per jaar

Lid Dagelijks Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord

Onbezoldigd

3 / 4 bijeenkomsten per jaar

Lid Raad van Commissarissen WAA Groep NV en lid van Bestuur Gemeenschappelijke regeling WAA

Onbezoldigd

10/12 bijeenkomsten per jaar

Lid projectgroep RiskFactory Veiligheidsregio Limburg Noord

Onbezoldigd

4 bijeenkomsten per jaar

Secretaris ProVita

Onbezoldigd

8 bijeenkomsten per jaar

Lid AB Omnibuzz

Onbezoldigd

4 bijeenkomsten per jaar

Lid provinciale stuurgroep JOGG Limburg

Onbezoldigd

3 bijeenkomsten per jaar

Lid commissie sociale aangelegenheden Euregio

Onbezoldigd

2 bijeenkomsten per jaar

Lid commissie arbeidsmarkt en onderwijs Euregio

Onbezoldigd

2 bijenekomsten per jaar

Plv. lid AB bestuur Veiligheidsregio

Onbezoldigd

Plv lid bestuur BsGW

Onbezoldigd

Overige functies / niet ambtshalve:

NeVoBo regioscheidsrechter

Onbezoldigd

Ca. 10 uur per jaar

Lid Revoc/VCB toernooicommissie

Onbezoldigd

Ca. 60 uur per jaar

Vrijwilliger Lambertus Parochie Reuver

Onbezoldigd

Ca. 50 uur per jaar

Lid PK VV de Windjbuujels

Onbezoldigd

Ca. 30 uur per jaar

Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand

Onbezoldigd