B.M.J. (Bram) Jacobs

Pasfoto van B.M.J. (Bram) Jacobs

B.M.J. (Bram) Jacobs

Taken

Portefeuille

Beleven

  • Bewegen (Sport, speelvoorzieningen)

Bedrijvig

  • Participatiewet (waaronder bijstand, leer-werk bedrijf, arbeidsmarkt, werkgevers service punt)

Samenkracht

  • Inclusieve samenleving (iedereen doet mee; participatie en integratie alle inwoners, inclusief toegankelijkheid)
  • WMO
  • Jeugdzorg
  • Gezondheid
  • Onderwijs
  • Sociale inzetbaarheid (armoedebestrijding, gezondheid, zelfredzaamheid, tegengaan eenzaamheid)

Nevenfuncties

Nevenfuncties ambtshalve (peildatum 1-11-2018) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Lid regionaal Portefeuillehouders overleg Sociaal Domein Limburg-Noord Onbezoldigd 1 bijeenkomst per maand
Lid Bestuurscommissie GGD Onbezoldigd 1 bijeenkomst per 6 weken
Lid stuurgroep Sportregio Noord-Limburg Onbezoldigd 3 bijeenkomsten per jaar
Voorzitter sportregio Noord Limburg Onbezoldigd 10 bijeenkomsten per jaar
Lid provinciaal platform Iedereen Kan Sporten Onbezoldigd 5 bijeenkomsten per jaar
Lid Algemeen Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord Onbezoldigd 10/12 bijeenkomsten  per jaar
Lid Dagelijks Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord Onbezoldigd 3/4 bijeenkomsten per jaar
Lid Raad van Commissarissen WAA Groep NV en lid van Bestuur Gemeenschappelijke regeling WAA Onbezoldigd 10/12 bijeenkomsten per jaar
Lid projectgroep RiskFactory Veiligheidsregio Limburg Noord Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Secretaris ProVita Onbezoldigd 8 bijeenkomsten per jaar
Lid AB Omnibuzz Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid provinciale stuurgroep JOGG Limburg Onbezoldigd 3 bijeenkomsten per jaar
Lid commissie sociale aangelegenheden Euregio Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per jaar
Lid commissie arbeidsmarkt en onderwijs Euregio Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per jaar
Plv. lid AB bestuur Veiligheidsregio Onbezoldigd  
Plv. lid bestuur BsGW Onbezoldigd  
Overige functies/niet ambtshalve (peildatum 1-1-2018) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
NeVoBo regioscheidsrechter Onbezoldigd Ca. 10 uur per jaar
Lid Revoc/VCB toernooicommissie Onbezoldigd Ca. 60 uur per jaar
Vrijwilliger Lambertus Parochie Reuver Onbezoldigd Ca. 50 uur per jaar
Lid PK VV de Windjbuujels Onbezoldigd Ca. 30 uur per jaar
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Onbezoldigd