De commissie bestaat uit de volgende 4 raadsleden:

  • Lou Cremers, Christen-Democratisch Appèl (CDA) (voorzitter)
  • Gé Derks, Verantwoorde Lokale Politiek (VLP)
  • Rob Ambaum, Beeselse Lijst (BL)
  • Michele Urru, Samen Verder (SV) (plaatsvervangend voorzitter)

Overige leden van de vertrouwenscommissie (zonder stemrecht):

  • Raadsgriffier Esther Apeldoorn-Feijts (ambtelijk secretaris en ondersteuner)
  • Wethouder/1e locoburgemeester Bram Jacobs (adviseur)
  • Gemeentesecretaris Ellen Janssen (ambtelijk ondersteuner)

Op deze manier behartigt de vertrouwenscommissie zowel de raads-/algemene belangen als de belangen van het college en de ambtelijke organisatie.

Stukken