Beleid en strategie

  • Duurzaam ondernemen

    Duurzaamheid kan dienen als bron van economische innovatie en ontwikkeling. Beesel omarmt daarom duurzaamheid als leidend economisch principe.
     

  • Reclamebeleid

    Wie (handels)reclame wil maken, heeft in de meeste gevallen vergunning van burgemeester en wethouders nodig. Denkt u aan het aanbrengen van gevelreclames. Het gemeentebestuur heeft beleid vastgesteld in welke gevallen reclames worden toegestaan. Zo mag reclame bijvoorbeeld nooit hinderlijk zijn voor het verkeer. 

    Naarmate de omgeving meer is ingericht op handel en bedrijvigheid, is er meer reclame toegestaan. Zo zijn de mogelijkheden op het bedrijventerrein ruimer dan die in een woonwijk, en die zijn weer ruimer dan in het buitengebied. De volledige tekst van het beleid staat in de nota reclamebeleid en de bijbehorende toelichting.

Uitgelicht

Zoeken