Wat is Wmo

Doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is het meedoen van alle burgers aan alle facetten van de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Wanneer meedoen ondanks deze hulp niet lukt, kan de gemeente ondersteunen. 

Mogelijke ondersteuning

 

De ondersteuning omvat alles wat nodig is voor iemand om zelfstandig te kunnen blijven functioneren, bijvoorbeeld:

 • aangepaste huisvesting;
 • zorgverlening;
 • sociale activering;
 • ondersteuning van mantelzorg;
 • voorlichting.

Regels voor WMO-ondersteuning

In de Wmo-verordening staat wanneer de gemeente een individuele voorziening verstrekt. vast. Uitgangspunt is dat eerst een oplossing wordt gezocht binnen de eigen mogelijkheden door inzet van het eigen netwerk of door gebruik te maken van algemene en/ of collectieve voorzieningen. Als daarmee de beperkingen niet voldoende worden weggenomen, kunt u in aanmerking komen voor individuele voorzieningen. Doel is een op het individu afgestemde situatie te bereiken, met als resultaten:

 • Een schoon en leefbaar huis;
 • Wonen in een geschikt huis;
 • Beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften;
 • Beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding;
 • Het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren;
 • Zich verplaatsen in en om de woning;
 • Zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel;
 • De mogelijkheid hebben om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten.

In het Besluit maatschappelijke ondersteuning (PDF, 134 kB) staan specifieke regels over het bereiken van de resultaten die in de verordening zijn vastgelegd.

Uitgelicht

Wmo_beleidsplan[2]

Wmo_beleidsplan[2]

lees verder

Zoeken