Subsidieverordening Beesel

De Algemene Subsidie Verordening Welzijn bepaalt dat een instelling voor subsidie in aanmerking komt als deze tot doel heeft het welzijn van de burger te bevorderen door activiteiten op het gebied van:
maatschappelijke ondersteuning, educatie, recreatie, emancipatie, sport, cultuur en kunst, jeugd, ouderen en mensen met een beperking.

De verordening bevat algemene bepalingen, zoals:

  • termijnen voor het indienen van subsidieaanvragen;
  • informatie over de manier waarop u een subsidieaanvraag kunt indienen.

De subsidievoorwaarden en bedragen vindt u terug in de uitvoeringsregels:

Uitgelicht

Zoeken