Jeugdsportfonds

Sommige kinderen kunnen niet sporten in verenigingsverband omdat gezinnen de contributie niet kunnen betalen. Voor deze kinderen is een bijdrage uit het Jeugdsportfonds mogelijk van maximaal € 225. Dit bedrag is bedoeld voor contributie, kleding en materialen.

Aanvraag bij het Jeugdsportfonds

  • Neem contact op met het samenlevingsloket;
  • De intermediair van het CJG beoordeelt of uw kind in aanmerking komt voor een bijdrage en meldt uw kind aan. U hoeft geen financiële gegevens te overleggen;
  • Bij toekenning maakt het Jeugdsportfonds het bedrag over aan de sportvereniging;
  • De sportvereniging ziet erop toe dat uw kind deelneemt.

Waarom sporten belangrijk is voor kinderen

  • plezierige omgang met leeftijdsgenoten;
  • het bevorderen van de gezondheid;
  • al spelend leren.

Meer informatie

Kijk op www.jeugdsportfonds.nl/limburg

Logo Jeugdsportfonds: Alle kinderen moeten kunnen sporten

 

Uitgelicht

Zoeken