Riolering

  • Rioolheffing

    De kosten die we maken om het riool van goede kwaliteit te houden, betalen we met het geld dat we krijgen via de rioolheffing. Dit is een bedrag dat elk huishouden/elke aansluiting elk jaar betaald.

  • Subsidie voor het afkoppelen van regenwater weer beschikbaar

    De gemeente Beesel en de Provincie Limburg stimuleren het afkoppelen van regenwater door het uitkeren van een afkoppelsubsidie van € 10,- per m2. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet u voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de subsidieverordening die door de raad is vastgesteld.

  • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2018 t/m 2022

    De gemeenteraad heeft op 29 januari 2018, het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) planperiode 2018 t/m 2022 vastgesteld. In het GRP staat wat de gemeente in deze periode met de riolering gaat doen en welke gevolgen dit heeft voor de rioolheffing.

Uitgelicht

Zoeken