Kernoverleg Reuver, Offenbeek en Beesel

Gemeente Beesel werkt kerngericht voor het mogelijk maken van:

  • effectieve communicatie met inwoners;
  • initiatieven uit de gemeenschap;
  • het vroegtijdig betrekken van burgers bij planvorming; en
  • het verkleinen van de afstand tussen gemeente en burgers.

Logo Kernoverleg

De drie kernen in de gemeente Beesel; Reuver, Offenbeek en Beesel, hebben ieder een eigen kernoverleg. Dit kernoverleg bestaat uit inwoners die zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van de bevolking. Aan elke kern is een coördinerende wethouder gekoppeld.

Taken Kernoverleg

De 3 kernoverleggen Beesel, Reuver en Offenbeek zorgen voor:

  • leefbaarheid van de kern en het daartoe behorende buitengebied;
  • het regelmatig peilen van wensen en knelpunten bij inwoners en het doorgeven van deze wensen en knelpunten aan de gemeente;
  • het gevraagd en ongevraagd advies gegeven over gemeentelijke plannen en beleid;
  • het realiseren van projecten waarvoor het kernoverleg jaarlijks budget ontvangt.

Opbouwwerk

Verder kent de gemeente Beesel opbouwwerk. Het opbouwwerk is een steun in de rug voor alle initiatieven uit de gemeenschap. Dus heb je een idee voor de gemeenschap, maar weet u niet hoe je dit moet aanpakken? Neem dan contact op met een van de opbouwwerkers via de website van Synthese.

De kernoverleggen worden ondersteund door de gemeente Beesel en het opbouwwerk van Synthese Welzijnswerk.

Kerncoördinator

Voor meer informatie over kerngericht werken in het algemeen kunt u contact opnemen met Alex Peeters van gemeente Beesel via:

Telefoonnummer: (077) 474 92 92
E-mail: alex.peeters@beesel.nl

(Contact)gegevens kernoverleggen


Kernoverleg Offenbeek

Voorzitter: Ernest Stoffels 

Kijk voor meer informatie op:

Contact
Postbus 4619
5953 ZG  Reuver
E-mail: info@kernoffenbeek.nl

 

Kernoverleg Reuver

Voorzitter: Coritha Thissen                                       

Kijk voor meer informatie op:

Contact:
E-mail: info@kernoverlegreuver.nl

 

Kernoverleg Beesel

Voorzitter: Leon Simons

Kijk voor meer informatie op:

Contact
Heldens van de Mortellaan 41
5954 CM Beesel
Telefoonnummer: 077-4742016
E-mail: info@beeselenhaartoekomst.nl

Uitgelicht

Zoeken