Kernoverleg Reuver, Offenbeek en Beesel

De gemeente Beesel werkt Kerngericht voor een effectieve communicatie met inwoners, het vroegtijdig betrekken van burgers bij planvorming en het verkleinen van de afstand tussen gemeente en burgers.

Kernoverleg

 • Elke kern (Reuver, Offenbeek en Beesel) heeft zijn eigen kernoverleg;
 • Elk kernoverleg bestaat uit:
  • inwoners die zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van de bevolking;
  • Kerncoordinator;
  • Coördinerend wethouder.
 • Het Kernoverleg heeft een hoge mate van zelfstandigheid. Ze bepalen onder andere hun eigen agenda en kunnen zelf werkgroepen in het leven roepen;
 • Het kernoverleg wordt ondersteund door:
  • De gemeente
  • Welzijnsaanbieder Synthese

Logo Kernoverleg

Taken

 • leefbaarheid van het betreffende dorp en het daartoe behorende buitengebied.
 • regelmatig peilen van wensen en knelpunten bij inwoners en deze doorgaven aan de gemeente.
 • gevraagd en ongevraagd advies gegeven over gemeentelijke plannen en beleid.
 • realiseren van projecten waarvoor het kernoverleg jaarlijks budget ontvangt.

De Kernoverleggen:

Kernoverleg Offenbeek:

Voorzitter: Ernest Stoffels                                          Coördinerend wethouder: Bram Jacobs

Meer informatie:

http://www.kernoffenbeek.nl/ of https://www.facebook.com/kernoffenbeek.nl/

Contact:

Postbusnummer 4619
5953 ZG  Reuver
info@kernoffenbeek.nl

Kernoverleg Reuver:

Voorzitter: Coritha Thissen                                        Coördinerend wethouder: Ton Reijnders

Meer informatie:

Internetpagina en facebookpagina volgen binnenkort

Contact:

info@kernoverlegreuver.nl

Kernoverleg Beesel:

Voorzitter: Leon Simons                                             Coördinerend wethouder Jan Smolenaars                       

Meer informatie:

http://www.beeselenhaartoekomst.nl/

Contact:

Heldens van de Mortellaan 41
5954 CM Beesel
077-4742016
info@beeselenhaartoekomst.nl

Contact gemeente Beesel inzake kerngericht werken algemeen:

Kerncoördinator Alex Peeters, 077 474 9292.

Tip:

Geef meldingen over reguliere onderhoudstaken zoals scheve stoeptegel, gat in de weg, rioolverstopping, kapotte speeltoestellen etc. door aan de gemeente Beesel, 077 474 9292, info@beesel.nl.

Uitgelicht

Zoeken