Stichting Leergeld Beesel

Kinderen uit gezinnen met een smalle beurs moeten volwaardig kunnen meedoen aan activiteiten binnen en buiten de school. De Stichting Leergeld Beesel wil deze kinderen helpen om te kunnen deelnemen. Ouders die het meedoen aan schoolse- en buitenschoolse activiteiten (sport, bijvoorbeeld) van hun kind niet kunnen betalen, kunnen de hulp van Stichting Leergeld Beesel vragen. Een intermediair komt dan op huisbezoek. Samen met ouders kijkt de intermediair hoe Stichting Leergeld Beesel het beste kan helpen: door voorlichting over beschikbare middelen, door bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties of door aanvullende financiële of materiële hulp in de vorm van een voucher of in natura.

Meer informatie of aanmelden: www.leergeld.nl/beesel

Uitgelicht

Zoeken