Subsidie voor het afkoppelen van regenwater weer beschikbaar

De gemeente Beesel en de Provincie Limburg stimuleren het afkoppelen van regenwater door het uitkeren van een afkoppelsubsidie van € 10,- per m2. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet u voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de subsidieverordening die door de raad is vastgesteld.

Door minder regenwater in het riool te lozen voorkomen we dat riolen minder snel overbelast raken tijdens hevige regenbuien. Dit heeft weer tot gevolg dat de kans op wateroverlast zal afnemen en het aantal overstorten op het oppervlaktewater zal verminderen. Ook is het niet zo handig om schoon hemelwater met vuilwater te gaan vermengen, dit vervolgens naar Venlo te verpompen en het daar weer te gaan zuiveren in een rioolwater zuiveringinstallatie.

Minder water in het riool bereiken we door het afkoppelen van verharde oppervlakken zoals daken en terrassen die nu het regenwater opvangen en via buizen naar het riool leiden. Door uw regenpijp af te koppelen van het vuilwaterriool draagt u bij aan een schonere leefomgeving; een beter milieu en een aanvaardbare hoogte van het rioolrecht in de toekomst. Verder voorkomt u dat de grond in uw eigen tuin verdroogt en u kostbaar kraanwater moet gebruiken om te sproeien.

De gemeente Beesel en de Provincie Limburg stimuleren het afkoppelen van regenwater door het uitkeren van een afkoppelsubsidie van € 10,- per m2. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet u voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de subsidieverordening die door de raad is vastgesteld.

In principe komt u voor een afkoppelsubsidie in aanmerking indien:

  • Het af te koppelen verhard oppervlak momenteel is aangesloten op een vuilwaterriool.
  • Het af te koppelen verhard oppervlak 30m2 of meer bedraagt (horizontaal gemeten).
  • Bij afkoppelen van meer dan 400 m2 worden de werkelijke kosten vergoed met een maximum van € 10,- per meter.
  • Het afkoppelen geen overlast veroorzaakt op aanliggende percelen.
  • Er geen gemeentelijk hemelwater riool in uw straat ligt.
  • Het subsidieplafond van € 50.000,- nog niet is bereikt. Hier geldt het principe wie het eerst komt het eerst maalt.

Om voor subsidie in aanmerking te komen kunt u hier een aanvraagformulier downloaden. Het formulier graag zo volledig mogelijk invullen en opsturen naar gemeente Beesel, postbus 4750, 5993 AL te Reuver. Ook is het mogelijk om het ingevulde formulier te mailen naar info@beesel.nl

Verdere informatie kunt u vinden op www.waterklaar.nl en in de Subsidieverordening.

 

Uitgelicht

Zoeken