Bekendmakingen

 • Gemeenteblad

  Vanaf 18 maart 2015 gaat de gemeente Beesel haar elektronische bekendmakingen, zoals verordeningen en vergunningen, anders doen dan voorheen. Beter en eenvoudiger voor u!
  Op dat moment stappen wij namelijk van ons elektronische Gemeenteblad over op de Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties (GVOP).

  Wat is de GVOP?

  In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is er een landelijk publicatiesysteem voor officiële bekendmakingen ontwikkeld. Overheden kunnen hiermee rechtsgeldig elektronisch bekendmaken. Zoals het er nu naar uit ziet, worden alle Nederlandse gemeenten per 1 januari 2017 verplicht om zich aan te sluiten bij de GVOP.

  Omdat het systeem u als inwoner snel en eenvoudig  informatie geeft over officiële bekendmakingen in onze gemeente, heeft de gemeente Beesel besloten dit jaar al aan te sluiten bij de GVOP.

  Waar kunt u straks de officiële bekendmakingen van de gemeente Beesel terugvinden?

  Met ingang van 18 maart 2015 kunt u alle officiële bekendmakingen digitaal terugvinden via http://overuwbuurt.overheid.nl/ U kunt deze site ook bezoeken via een link op onze gemeentelijke website. De site kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week raadplegen. Informatie over officiële bekendmakingen is dus altijd voor u toegankelijk.

  Extra service: Berichten over uw buurt

  De GVOP biedt bovendien een extra service. U krijgt de mogelijkheid om zich aan te melden voor een berichtenservice, waardoor u op de hoogte wordt gehouden van bekendmakingen in uw buurt. U ontvangt dan wekelijks de bekendmakingen die u belangrijk vindt in uw mailbox. Op www.overheid.nl wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u zich kunt aanmelden.

  Heeft u geen internet?

  U kunt tijdens kantooruren gratis gebruikmaken van computer in de hal van het gemeentehuis.
  Daarnaast leggen we een papieren uitdraai van de officiële bekendmakingen in de hal neer. De korte verwijzing in de Gemeente Info komt dan te vervallen.

  Wat is de juridische status van de GVOP?

  Omdat de wetgever geen papieren en elektronische publicatie naast elkaar toestaat, kunt u enkel aan de elektronische publicatie rechtskracht ontlenen. In geval van calamiteiten, waarbij elektronische uitgifte geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, plaatsen we een vervangende uitgifte in de Gemeente Info in 1Beesel.

  Vragen?

  Voor meer informatie kunt u terecht bij team AJZ van de gemeente Beesel, tel. 077 – 474 9292.

  Toon alles

Uitgelicht

Zoeken