Gewoon anders met afval! – Afvalscheiding: luiers/inco/informatiepakket etc.

gewoon anders met afval logo

Vanaf 1 januari a.s. halen we uw grijze container voor restafval niet meer tweewekelijks, maar 1 x per 4 weken op. Ook wordt het aanbieden van het restafval duurder. De lediging van een restafvalcontainer van 140 liter kost € 7,00; de lediging van een GFT-container – die u voortaan wekelijks kunt aanbieden - van 140 liter kost € 1,00.  Voor de kosten van het ledigen van overige volumes verwijzen wij u naar onze website.

Voor luiers-, incontinentiemateriaal en stoma- en thuisdialyseafval bieden we u andere aanbiedmogelijkheden.

Luiers en incontinentiemateriaal

We breiden de milieustraatjes uit met ondergrondse containers voor luier- en incontinentiemateriaal. Vanaf 1 januari 2018 kunt u hiervan gratis gebruikmaken. Wij vragen u wel dit afval in een doorzichtige zak aan te bieden. Zo kan onze verwerker zien dat er geen restafval in zit. De inwerptrommel is 60 liter. U kunt hiervoor bijvoorbeeld doorzichtige pedaalemmerzakken gebruiken.

Stoma- en thuisdialysemateriaal

Wanneer u stoma- of thuisdialysepatiënt bent en dit afval vaker dan vierwekelijks (gratis) bij de restafvalinzameling wilt aanbieden, verzoeken wij u zich bij ons te melden. U ontvangt dan een afvalpas voor de bestaande ondergrondse restafvalcontainers. Met deze pas kunt u 13 x per jaar genoemd afval gratis aanbieden, naast de 13 x per jaar via de eigen restafvalcontainer.

U kunt zich op drie manieren aanmelden:

  • Per mail: via info@beesel.nl t.a.v. Chantal Beerens - onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
  • Schriftelijk: door het invullen van onderstaande bon en deze af te geven bij de klantenbalie
  • Schriftelijk: door het invullen van onderstaande bon en deze op te sturen naar het gemeentehuis.

We willen wel graag kunnen beoordelen of u stoma- danwel thuisdialysepatiënt bent. Wij verzoeken u dit aan te tonen. De wijze waarop bepaalt u zelf. U kunt bijvoorbeeld denken aan een kopie van een factuur van de leverancier van stoma- en thuisdialysemateriaal of een doktersverklaring. 

Wij zorgen ervoor dat de afvalpas met instructie persoonlijk bij u wordt bezorgd.

Informatiepakket

Het informatiepakket over de gewijzigde afvalinzameling ontvangt u binnenkort in uw brievenbus. We verwachten dit uiterlijk zaterdag, 16 december a.s. bij u te bezorgen. Heeft u onverhoopt geen pakketje ontvangen, dan kunt u dit bij de klantenbalie van het gemeentehuis ophalen.

Van Recyclemanager naar AfvalWijzer

De dienstverlening van de digitale afvalwijzer Recyclemanager stopt landelijk op 1 januari 2018. De Recyclemanager is inmiddels niet langer beschikbaar in de Play Store en App Store. De gemeente Beesel gaat per 1 januari over op de AfvalWijzer; op deze website en app kunt u binnenkort de ophaalmomenten van uw afval aan huis vinden. Ook is het mogelijk een jaarkalender te downloaden en eventueel te printen. Tevens vindt u informatie over afvalscheiding en inzamellocaties. U vindt deze afvalwijzer op www.mijnafvalwijzer.nl. De app is geschikt voor iOS, Android en Windows en kunt u via de betreffende appstores downloaden. 

Heeft u nu al vragen? Stel ze dan gerust! U kunt met ons contact opnemen via  info@beesel.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvraag afvalpas restafval stoma- en nierdialysepatiënten

Naam: …………………………………………………..

Adres: …………………………………………………..

Telefoonnummer: ……………………………………..

Denkt u eraan een bewijs bij te voegen? S.v.p. in een gesloten enveloppe afgeven bij de klantenbalie van het gemeentehuis ter attentie van Chantal Beerens. Uiteraard kunt u de bon ook per post versturen. Het postadres van de gemeente Beesel is Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

 

Uitgelicht

Zoeken