Afvalkalender 2019

Door met uw postcode en huisnummer op www.mijnafvalwijzer.nl in te loggen, kunt u uw persoonlijke afvalkalender raadplegen. Het is mogelijk deze als jaaroverzicht te printen via de knop PDF.
Omdat inzameldatums kunnen wijzigen, adviseren wij u deze regelmatig te controleren.  

App

Ook kunt u de app van de AfvalWijzer downloaden:

  • voor iOS (Apple iPhone en iPad) ga naar de App Store;
  • voor Android ga naar de Google Play Store;
  • voor Windows ga naar de Windows Store.

VIALimburg

Wekelijks publiceren we op de gemeentepagina van huis-aan-huisblad VIALimburg wanneer we de hoofdafvalstromen inzamelen, zoals restafval, oud papier en klein chemisch afval.

Onze inwoners kunnen zich ófwel informeren langs de digitale weg van het internet of de app óf langs de papieren weg van VIALimburg.
 

Digitaal

De gemeente Beesel heeft enige jaren geleden voor de digitale weg gekozen. Dit betekent dat we de afvalkalender niet meer huis-aan-huis op papier verspreiden.

Uitzondering hierop vormde het jaar 2018, omdat we toen zijn overgestapt op een andere wijze van afvalinzameling voor rest- en GFT-afval. Het inzamelschema en de route van de papieren vouwfolder die we hiervoor in 2018 verspreid hebben, treft u hierbij aan. Voor 2019 zijn de inzamelweken in de vier zones dezelfde als in 2018, omdat het aantal weken in het jaar gelijk is. Let op! Voor 2020 geldt dit niet meer.

 

Uitgelicht

Zoeken