Schuldhulpverlening

Beschrijving

Wanneer u als burger vanwege uw problemen of onvoorziene omstandigheden niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen, dan kunt u aanspraak maken op schuldhulpverlening.
Wanneer u schulden heeft en wanneer u niet door een andere instantie (zoals de Kredietbank) geholpen kunt worden, wordt getracht een afdoende en duurzame oplossing te vinden door middel van schuldbemiddeling, schuldsanering en budgettering.

De gemeente Beesel voert de schuldhulpverlening sinds 1 april 2017 in eigen beheer uit. Er wordt integrale schuldhulpverlening geboden met als doel het voorkomen dat burgers in een problematische schuldsituatie raken. Ook voorkomen we dat schuldsituaties escaleren of dermate hoog oplopen dat een oplossing onmogelijk wordt. Als u niet in staat bent uw uitgaven te beheersen of bij problematische schulden, kan de gemeente budgetcoaching aanbieden.

Schuldhulp gemeente Beesel is van maandag t/m donderdag tussen 9.00-16.00 uur telefonisch bereikbaar (077-4749292) voor uw vragen en het maken of verzetten van een afspraak.

Synoniem

schuldhulpverlening, begeleiding, ondersteuning en mogelijk financiële hulp en financiële administratie van iedereen met schulden

Meenemen

  1. Loonbriefje, bewijs van inkomsten uit werk.
  2. Huurcontract.
  3. Recent bankafschrift.
  4. Bewijs van schulden.

Wetgeving

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, Faillissementswet

Bevoegd gezag

Gemeente

Resultaat

Verzoek

Meer info bij

Schuldhulp gemeente Beesel is van maandag t/m donderdag tussen 9.00-16.00 uur telefonisch bereikbaar (077-4749292) voor uw vragen en het maken of verzetten van een afspraak. U kunt ook mailen: schuldhulp@beesel.nl

Uitgelicht

Inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen

Jaaropgaven Sociale Zaken

Krediet, aanvraag

Bijstandsuitkering

Minimabeleid

Bijstand voor zelfstandigen

Inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte zelfstandigen

Rechtmatigheidsformulier (ROF-je)

Bijstand, bijzondere

Heronderzoek rechtmatigheid

Bijstandsuitkering, voorschot

Bijstandsuitkering, korting op

Bijstand, vakantiemelding

Zoeken