Gehandicaptenparkeerkaart

Beschrijving

Een gehandicaptenparkeerkaart is een toestemming van de gemeente om op een gehandicaptenparkeerplaats te mogen parkeren.

Heeft u een handicap met een permanent of progressief karakter, dan heeft u in het kader van de Wegenverkeerswetgeving de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een Europese Gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart kunt u parkeren op de gehandicaptenplaatsen in de meeste Europese landen. U moet zich echter wel houden aan de regels die gelden voor het land waar u parkeert. De Europese gehandicaptenparkeerkaart is (in beginsel) vijf jaar geldig en geldt voor de hele Europese Unie.

Er zijn drie soorten kaarten:

1. Bestuurderskaart

Bent u gehandicapt en bestuurt u zelf de auto, dan kunt u een verzoek indienen voor de afgifte van een bestuurderskaart. De aanvrager moet niet in staat zijn zelfstandig meer dan 100 meter aan een stuk te voet af te leggen. Met deze kaart kunt u een auto op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De parkeerkaart is niet kentekengebonden, de bestuurder kan dus met elk voertuig gebruik maken van de kaart.

2. Passagierskaart

Als u door uw handicap afhankelijk bent van vervoer van anderen en tevens voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder die u vervoert, dan kunt u een passagierskaart aanvragen. De aanvrager moet niet in staat zijn zelfstandig meer dan 100 meter aan een stuk te voet af te leggen. Met deze kaart kunt u op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. Deze kaart is persoonsgebonden.

3. Instellingenkaart

De kaart voor (AWBZ) instellingen is bestemd voor het vervoer van de bewoners. Deze instellingen kunnen voor collectief vervoer van de bewoners een gehandicaptenkaart aanvragen. Met deze instellingenkaart is het niet meer noodzakelijk om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

Synoniem

Landelijke en plaatselijke gehandicaptenparkeerkaart, toestemming aan gehandicapten tot parkeren van voertuigen op daarvoor aangewezen parkeerplaatsen, bestuurderskaart, passagierskaart, instellingenkaart, invalide

Meenemen

  1.    Ingevuld aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart.
  2.    Legitimatiebewijs.
  3.    Kopie rijbewijs bij de aanvraag bestuurderskaart.
  4.    Een goedgelijkende pasfoto.


Wetgeving

Wegenverkeerswetgeving

Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), besluit Invalidenparkeerkaart

Bevoegd gezag

Rijk

Resultaat

Verklaring

Meer info bij

Gemeente Beesel, Klantenbalie, 077-4749292, info@beesel.nl

Uitgelicht

Gehandicapten parkeerkaart aanvragen

Gehandicapten voorzieningen

Gehandicaptenparkeerplaats

Zoeken