Bijstand voor zelfstandigen

Beschrijving

Als zelfstandige kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand. De mogelijkheden, voorwaarden, bijstandsvormen e.d. staan vermeld in de Participatiewet en in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).
Er zijn twee soorten uitkeringen: bedrijfskapitaal en een periodieke uitkering. De periodieke uitkering is gelijk aan de bijstandsnorm die geregeld is in de Participatiewet en is beperkt tot maximaal 12 maanden (verlenging 24 maanden). Een bedrijfskapitaal is in principe een rentedragende geldlening tegen 8%. Voor starters is er een specifiek voortraject beschikbaar.

Zelfstandige
U bent een zelfstandige wanneer u:

   1. Niet in loondienst bent, maar het inkomen verdient met een eigen bedrijf.
   2. Tussen de 18 en 65 jaar oud bent.
   3. Minimaal 1225 uur per jaar in het eigen bedrijf werkt (als partner meewerkt in het bedrijf dan is de verdeling minimaal 525 uur door partner en 875 uur door zelfstandige).
   4. Voldoet aan de wettelijke eisen.
   5. Uw bedrijf in Nederland rechtmatig gevestigd heeft (dus in bezit is van alle vergunningen en diploma’s en voldoet aan de eisen van de milieuwetgeving en het bestemmingsplan).

Categorieën
U kunt een beroep doen op de  Participatiewet en de Bbz wanneer u als zelfstandige onder één van de volgende categorieën valt:

   1. Mensen die een eigen bedrijf willen beginnen.
   2. Mensen met een eigen bedrijf, die met tijdelijke financiële problemen te maken hebben.
   3. Bij beëindiging van een bedrijf.


Synoniem

Aanvraag uitkering bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), financiële bijdrage in bedrijfskapitaal of inkomensvoorziening voor zelfstandigen met minder dan een minimum inkomen, periodieke uitkering, bijstandsuitkering startende ondernemer/ bedrijfsbeëindiging.

Meenemen

   1. Legitimatiebewijs.
   2. BurgerServiceNummer (BSN).
   3. Bankafschriften.
   4. Huurcontract.
   5. Bewijs van vermogen.
   6. Bedrijfsplan.


Wetgeving

Participatiewet, Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Bevoegd gezag

Gemeente

Resultaat

Uitkering

Meer info bij

Gemeente Beesel, Klantenbalie, 077-4749292, info@beesel.nl

Uitgelicht

Schuldhulpverlening

Inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen

Jaaropgaven Sociale Zaken

Krediet, aanvraag

Bijstandsuitkering

Minimabeleid

Inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte zelfstandigen

Rechtmatigheidsformulier (ROF-je)

Bijstand, bijzondere

Heronderzoek rechtmatigheid

Bijstandsuitkering, voorschot

Bijstandsuitkering, korting op

Bijstand, vakantiemelding

Zoeken