Colofon

De website www.beesel.nl is de officiële internetsite van de gemeente Beesel.

Vrijwaring
De gemeente Beesel wil zo zorgvuldig en volledig als mogelijk zijn bij het verstrekken van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze internetsite. We kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Dit betekent dat aan de informatie op deze site geen rechten kunnen worden ontleend. Ook kan de gemeente Beesel niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
Op vele plaatsen op deze site zijn links aanwezig naar andere organisaties en instellingen. De gemeente Beesel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.

Digitale gemeentegids
De digitale gemeentegids is ontwikkeld door en staat onder verantwoordelijkheid van Lokaal Totaal BV.

Gemeentelijke regelgeving en besluitvorming
Via www.beesel.nl wordt informatie verstrekt over gemeentelijke regelgeving en besluitvorming. We proberen deze informatie zo publieksvriendelijk weer te geven. Het betreft soms een vereenvoudigde weergave van omvangrijke ambtelijke documenten. Soms is de totale tekst opgenomen in pdf-formaat.
De informatie op de site vervangt niet de bekendmakingen in de zin van de Grondwet. Alleen de door de gemeente gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst.

Beheer 
De website wordt verzorgd en beheerd door Communicatie, gemeente Beesel.
Het gebruikte fotomateriaal is afkomstig van de gemeente Beesel en van de fotograven F. Gori en P. Bors.

Techniek
De website is ontwikkeld in samenwerking met Daadkracht BV.

Instellingen 
Afhankelijk van de instelling van uw browser en monitor kan de grootte van de letter en het tekstvlak variëren. De standaardinstelling is 1024 bij 768 pixels. 
Op door u van de gemeente ontvangen e-mail geldt de ‘e-mail disclaimer’.

© Gemeente Beesel 2012

Uitgelicht

Zoeken