Gemeenteraad 5 juli 2016

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
dinsdag 05 juli 2016
Aanvang:
20:00 uur
1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Aanbeveling gemeenteraad inzake herbenoeming burgemeester

4.

Rondvraag

5.

Sluiting

6.

Vergaderdocumenten

Stukken

Uitgelicht

Zoeken