Gemeenteraad 30 oktober 2017

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
maandag 30 oktober 2017
Aanvang:
19:30 uur
-

1. Kennismaking nieuwe directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord, dhr. Jac Rooijmans

Stukken

-

2. Opening

Stukken

-

3. Mededelingen- Nieuws uit regionale werkgroepen | gemeenschappelijke regelingen

Stukken

-

4. Definitieve vaststelling van de agenda

Stukken

-

5. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 september 2017

Stukken

-

6. Ingekomen stukken

Stukken

-

7. Onderzoeksrapport rekenkamer 'Subsidieverstrekkingen in de gemeente Beesel'

Stukken

-

8. Aanpassen Algemene Plaatselijke Verordening ivm Wet aanpak woonoverlast

Stukken

-

9. Regio visie bijzondere Doelgroepen 2017-2020

Stukken

-

10. Bibliotheek Peel en Maas: Productenbegroting en meerjarig subsidiekader

Stukken

-

11. Amendement afvalinzameling - raadsvergadering 27 maart 2017

Stukken

-

12. Afvalstoffenverordening gemeente Beesel 2018

Stukken

-

13. Vaststelling vast en variabel tarief afvalstoffenheffing 2018

Stukken

-

14. Zienswijze 1e en 2e begrotingswijziging 2018 BsGW

Stukken

-

15. Rondvraag

-

16. Sluiting

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken