Gemeenteraad 29 mei 2017

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
maandag 29 mei 2017
Aanvang:
19:30 uur
-

1. Opening

Stukken

-

2. Mededelingen

Stukken

-

3. Definitieve vaststelling van de agenda

Stukken

-

4. Haalbaarheid Onderwijs in Greswarenfabriek

Stukken

-

5. Rondvraag

Stukken

-

6. Sluiting

-

Amendement.

Stukken

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken