Gemeenteraad 28 mei 2018

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
maandag 28 mei 2018
Aanvang:
19:30 uur
-

1. Opening

Stukken

-

2. Mededelingen

Stukken

-

3. Vaststellen agenda

Stukken

-

4. Behandeling petitie en ingekomen brief inzake coalitievorming

Stukken

-

5. Aftreden demissionair wethouders Jacobs, Smolenaars en Reijnders

Stukken

-

6. Voordracht kandidaat wethouders Heesakkers, Derks en Roelofs

Stukken

-

7. Benoeming commissie voor stemopname (2 leden)

-

8. Advies van de Commissie Benoembaarheid Wethouders ten aanzien van de benoembaarheid van de 3 kandidaat wethouders

-

9. Besloten stemming voor iedere nieuwe wethouder

-

10. Beëdiging en installatie wethouders

Stukken

-

11. Presentatie coalitieakkoord 2018-2022

Stukken

-

12. Korte schorsing van de vergadering

-

13. Voordracht nieuwe raadsleden (als gevolg benoeming wethouders)

-

14. Advies van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven ten aanzien van de benoembaarheid van de 3 nieuwe raadsleden

-

15. Beëdiging en installatie van de nieuwe raadsleden

Stukken

-

16. Sluiting

Stukken

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken