Gemeenteraad 27 maart 2017

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
maandag 27 maart 2017
Aanvang:
19:30 uur
-

1. Opening

Stukken

-

2. Mededelingen

Stukken

-

3. Definitieve vaststelling van de agenda

Stukken

-

4. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering op 6 februari 2017

Stukken

-

5. Ingekomen stukken

Stukken

-

6. Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders gemeente Beesel 2017

Stukken

-

7. Wijziging verordening startersleningen 2017.

Stukken

-

8. Voorlopige jaarrekening 2016 en conceptbegroting 2018 Grenspark Maas Swalm Nette

Stukken

-

9. Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen; visie van de gemeenschap

Stukken

-

10. BenW - Keuzedocument alternatieve inzamelsystemen vermindering restafval.

Stukken

-

11. Meerjarig beleidskader bibltioheek 2017-2020; Kaders en uitgangspunten

Stukken

-

12. Rondvraag

Stukken

-

13. Sluiting

-

Moties.

Stukken

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken