Gemeenteraad 24 september 2018

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
maandag 24 september 2018
Aanvang:
19:30 uur
-

1. Opening

Stukken

-

2. Mededelingen

-

3. Vaststellen agenda

Stukken

-

4. Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 juli en 28 mei|3 juli 2018

Stukken

-

5. Ingekomen stukken

Stukken

-

6. Algemene Subsidie Verordening gemeente Beesel

Stukken

-

7. Subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven opsporing en ruiming

Stukken

-

8. Zienswijze ontwerpbeleidsplan Politie Eenheid Limburg

Stukken

-

9. Aanwijzing vertegenwoordigers namens de gemeente Beesel in besturen Gemeenschappelijke Regelingen

Stukken

-

10. Rondvraag

Stukken

-

11. Sluiting

Stukken

-

Moties.

Stukken

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken