Gemeenteraad 23 mei 2017

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
dinsdag 23 mei 2017
Aanvang:
19:30 uur
-

1. Opening

-

2. Mededelingen

-

3. Definitieve vaststelling van de agenda

Stukken

-

4. Haalbaarheid Onderwijs in Greswarenfabriek

Stukken

-

5. Sluiting

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken