Gemeenteraad 16 april 2018

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
maandag 16 april 2018
Aanvang:
19:30 uur
-

1. Opening

-

2. Korte toelichting op stappen die zijn doorlopen

-

3. Reflectie op programmatische vergelijking van de 4 verkiezingsprogramma's

-

4. Gelegenheid voor de raadsfracties om elkaar inhoudelijk te bevragen op basis van de verkiezingsprogramma's en de verslagen van de besloten gespreksrondes

-

5. Presentatie advies infomateur t.a.v. mogelijke coalitie

-

6. Sluiting

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken