Gemeenteraad 14 maart 2016

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
maandag 14 maart 2016
Aanvang:
19:30 uur
-

1. Opening

Stukken

-

2. Mededelingen

Stukken

-

3. Definitieve vaststelling van de agenda

Stukken

-

4. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering op 7 december 2015

Stukken

-

5. Ingekomen stukken

Stukken

-

6. Treasurystatuut gemeente Beesel

Stukken

-

7. Eenmalige financiële bijdrage aan Stichting Museum Beesel

Stukken

-

8. Voorstel naar aanleiding van de begroting 2015|2016 van de Schakel

Stukken

-

9. Raadsconsultatie ontwerp-bestuursafspraken POL-uitwerkingen

Stukken

-

10. BW vaststelling beleidsplan openbare verlichting 2016-2023

Stukken

-

11. Toekomst Doelgroepenvervoer (DGV) Limburg - Uitwerking doelgroepenvervoer Limburg: toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Stukken

-

12. Raadsvoorstel Aanpassing gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette

Stukken

-

13. Aanpassing Reglement van Orde i.v.m. wijziging tekst ambtsgebed

Stukken

-

14. Rondvraag

Stukken

-

15. Sluiting

Stukken

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken