Gemeenteraad 12 maart 2018

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
maandag 12 maart 2018
Aanvang:
19:30 uur
-

1. Opening

Stukken

-

2. Mededelingen

Stukken

-

3. Definitieve vaststelling van de agenda

Stukken

-

4. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering op 29 januari 2018

Stukken

-

5. Ingekomen stukken

Stukken

-

6. Herinrichting Rijksweg tussen de spoorwegovergang en de meest zuidelijke rotonde, oprit A73 richting Venlo

Stukken

-

7. Vaststellen delegatieverordening gemeente Beesel 2018 & delegatieregister gemeente Beesel 2018

Stukken

-

8. Rondvraag

Stukken

-

9. Sluiting

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken