Gemeenteraad 10 juli 2017

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
maandag 10 juli 2017
Aanvang:
19:30 uur
-

1. Opening

Stukken

-

2. Mededelingen

Stukken

-

3. Definitieve vaststelling van de agenda

Stukken

-

4. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 22 en 29 mei 2017

Stukken

-

5. Ingekomen stukken

Stukken

-

6. Programmarekening 2016

Stukken

-

7. Eerste bestuursrapportage 2017

Stukken

-

8. Regionaal rekenkamerrapport ‘Regionaal (be)GRIP? - Een onderzoek naar de governance van de Veiligheidsregio Limburg-Noord’

Stukken

-

9. Beleidskader Kunst cultuur en erfgoed 2017-2020

Stukken

-

10. Vaststellen POL-uitwerkingen Detailhandel (Regionale detailhandelsvisie Noord-Limburg), Werklocaties-bedrijventerreinen (Visie bedrijventerreinen Noord-Limburg) en Werklocaties-kantoren (Regionale visie kantoren Noord-Limburg).

Stukken

-

11. Vaststellen bestemmingsplan Pastoor Vranckenlaan 28, Reuver

Stukken

-

12. Vaststellen begrotingswijzigingen raadsvergadering 10 juli 2017

Stukken

-

13. Rondvraag

Stukken

-

14. Sluiting

Stukken

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken