Gemeenteraad 08 november 2018

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
donderdag 08 november 2018
Aanvang:
14:30 uur
-

1. Opening

Stukken

-

2. Mededelingen

Stukken

-

3. Vaststellen agenda

Stukken

-

4. Programmabegroting 2019

Stukken

-

5. Schorsing van de vergadering

-

6. Heropening van de vergadering

-

7. Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijn

Stukken

-

8. Rondvraag

-

9. Sluiting

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken