Gemeenteraad 06 februari 2017

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
maandag 06 februari 2017
Aanvang:
19:30 uur
-

1. Opening

Stukken

-

2. Mededelingen

Stukken

-

3. Definitieve vaststelling van de agenda

Stukken

-

4. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering op 12 december 2016

Stukken

-

5. Ingekomen stukken

Stukken

-

6. Evaluatie Olympia 's Tour 2016

Stukken

-

7. Integraal jeugdbeleid gemeente Beesel 2017 - 2020

Stukken

-

8. Krediet invoering Omgevingswet

Stukken

-

9. Kerktoren Offenbeek

Stukken

-

10. Raadsvoorstel Digitalisering Mediabestanden voormalige omroep Maas en Grens

Stukken

-

11. Vaststellen begrotingswijzigingen februari 2017

Stukken

-

12. Motie vreemd aan de orde van de dag - nieuwbouw in de gemeente Beesel - PvdA

Stukken

-

13. Rondvraag

-

14. Sluiting

Stukken

-

Moties.

Stukken

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken