Gemeenteraad 02 november 2015

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
maandag 02 november 2015
Aanvang:
19:00 uur
-

1. Opening

Stukken

-

2. Mededelingen

-

3. Vaststelling agenda

-

4. Begroting 2016

Stukken

-

5. Schorsing van de vergadering

-

6. Heropening van de vergadering op 5 november 2016

-

7. Vaststelling programmabegroting 2016

Stukken

-

8. Rondvraag

-

9. Sluiting

1.

Amendementen

Stukken

-

Moties.

Stukken

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken