Commissie 22 mei 2018

Orgaan:
Commissie
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
dinsdag 22 mei 2018
Aanvang:
19:30 uur
-

1. Opening

Stukken

-

2. Mededelingen en goedkeuring verslag d.d. 26 februari 2018

Stukken

-

3. Jaarrekening 2017 en de begroting 2019 Gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg Noord

Stukken

-

4. Zienswijzen op jaarrekening en begroting Gemeenschappelijke Regeling Grenspark Maas Swalm Nette

Stukken

-

5. Begroting 2018-2021, Kadernota 2018 en ontwerp-begroting 2019 RUD Limburg Noord

Stukken

-

6. Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

Stukken

-

7. Zienswijze begroting 2019 - 2023 BsGW

Stukken

-

8. Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Modulaire gemeenschappelijke Regeling

Stukken

-

9. Zienswijze begroting 2018-1 en 2019-2022 Omnibuzz

Stukken

-

10. Zienswijze begroting 2019 GR WAA

Stukken

-

11. Vaststellen bestemmingsplan 'Drakenrijk 2017'

Stukken

-

12. Vaststellen bestemmingsplan 'Kerstenbergweg'

Stukken

-

13. Vaststellen bestemmingsplan 'Oude Bosweg 1 Beesel'

Stukken

-

14. Vaststellen bestemmingsplan 'Bussereindseweg 81, Beesel'

Stukken

-

15. Sluiting

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken