Commissie 15 januari 2018

Orgaan:
Commissie
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
maandag 15 januari 2018
Aanvang:
19:30 uur
-

1. Opening

-

2. Mededelingen en goedkeuring verslag d.d. 4 december 2017

Stukken

-

3. Long Course Weekend 2019

Stukken

-

4. Vaststellen nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022

Stukken

-

5. Trendsportal | Mobiliteitsplan Noord-Limburg

Stukken

-

6. Zienswijze ontwerpbegroting 2018-2021 RUD Limburg Noord

Stukken

-

7. Sluiting

Stukken

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken