Commissie 14 januari 2019

Orgaan:
Commissie
Locatie:
Burgerzaal
Datum:
maandag 14 januari 2019
Aanvang:
19:30 uur
-

1. Opening

Stukken

-

2. Mededelingen

Stukken

-

3. Vaststelling verslag commissievergadering 3 december 2018

Stukken

-

4. Actualisatie Bouwverordening

Stukken

-

5. Onttrekking onbeveiligde spoorwegovergang Rayerveldweg aan het openbaar verkeer

Stukken

-

6. Planologische procedure voor de besluitvorming over de dijkversterking Beesel: Omgevingsvergunning versus bestemmingsplan

Stukken

-

7. Delegeren zienswijze begrotingswijzigingen Gemeenschappelijke regelingen

Stukken

-

8. Sluiting

Stukken

-

Vergaderdocumenten.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken