Burgemeester Dassen-Housen

Mevrouw dr. P. (Petra) Dassen-Housen is burgemeester van de gemeente Beesel.

foto Petra Dassen

Portefeuille:

Gemeente in gemeenschap

  • Krachtige gemeenschap met een meedenkende, verbindende en faciliterende gemeente (inclusief coördinatie Kernoverleggen, mogelijk trekkerschap thema Excellent Leven regio Venlo)
  • Bestuurskracht
  • Strategie
  • Strategische samenwerking overheden (overkoepelend; inhoudelijk bij beleidsvelden)
  • Dienstverlening
  • Bestuurs- en organisatie-ondersteuning (personeel & organisatie, financiën, facilitaire zaken, informatie en communicatie technologie (ICT), Informatie & automatisering, documentaire informatie voorziening, algemeen juridische zaken, communicatie/voorlichting)
  • Belastingen
  • Organisatieontwikkeling (waaronder digitalisering, deregulering, communicerende overheid)

Veiligheid
• Openbare orde & veiligheid
• Brandweer en rampenbestrijding
• Lijkbezorging

 

Naam / nevenfuncties peildatum 1 november 2018

(on)bezoldigd

(Indicatieve) Tijdsbesteding

Nevenfuncties ambtshalve

 

 

Lid AB bestuur Veiligheidsregio

Onbezoldigd

20 bijeenkomsten  per jaar

Lid Euregioraad

Onbezoldigd

4 bijeenkomsten per jaar

Lid commissie openbare orde, veiligheid en gezondheid Euregio

Onbezoldigd

4 bijeenkomsten per jaar

Lid Stuurgroep Integriteit Provincie Limburg

Onbezoldigd

4 bijeenkomsten per jaar

Lid bestuur  BsGW

Onbezoldigd

4 bijeenkomsten per jaar

Plv. lid Raad van Commissarissen WAA Groep NV en plv. lid van Bestuur Gemeenschappelijke regeling WAA

Onbezoldigd

 

 

 

 

Overige functies / niet ambtshalve

 

 

Commissaris WML

Bezoldigd (ca. € 6.600 bruto + onkostenvergoeding € 1.815  per jaar)

6-8 bijeenkomsten per jaar

Voorzitter stichting Jeugdfonds Cultuur Limburg

Onbezoldigd

 4 bijeenkomsten per jaar

Lid Algemeen Bestuur Stichting Limburgs Landschap

Onbezoldigd

 4  bijeenkomsten per jaar

Lid adviescommissie Kansfonds, Hilversum

Onbezoldigd

 4 bijeenkomsten per jaar

Lid Rvt Philharmonie Zuid-Nederland

Onbezoldigd

8 bijeenkomsten per jaar

Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand

Onbezoldigd

 

 

Uitgelicht

Zoeken