Hoe werkt het college

  • Taak van het college

    De burgemeester vormt samen met de wethouders het college van burgemeester en wethouders. Kortweg het college van BenW genoemd. Het college doet over allerlei zaken voorstellen aan de gemeenteraad en voert de besluiten van de raad uit. Maar het college van BenW neemt ook op tal van terreinen zelf beslissingen.

Uitgelicht

Zoeken